Consultoria i Formació

Consultoría y Formación en Castellano

Una organització és la suma de les persones que la formen.

Quan intervinc en organitzacions, ho faig amb la mirada posada en aquestes persones, aquests equips humans que treballen per objetius comuns. 

Poso l’èmfasi en les persones, en el seu potencial i en el seu benestar, per a que siguin les millors versions de sí mateixes, en les seves relacions, en els seus treballs i en la seva vida en general. 

La formació realitzada de manera vivencial permet promoure canvis i aprenentatges profunds en la vida de les persones. 

88H